Gent Imeraj – Shkodër

Gent Imeraj Albania 29/04/2018

Gent Imeraj është aktualisht student i Inxhinierisë Elektronike dhe Komunikimit Dixhital. Kjo përcakton VERIUN kur ai ndërton mendime shkencore dhe makina që rrjedhin nga jeta e tij studentore. Kjo rregullon JUGUN kur profili i tij shfaqet në OSHC-të dhe projektet e Shqipërisë veriore, me vizionin e tij për t’i përcaktuar Alpet si një pasuri e vlefshme e vlerave natyrore dhe etno-kulturore që duhet të mbrohen dhe trashëgohen përmes gjeneratave. Kjo ekspozon LINDJEN, ku modelet “e tij artistike” formohen nga aktrimi, piktura, çiklizmi dhe aventura. Kjo pasqyron PERËNDIMIN kur ai merr rolin e “Ambasadorit Shqiptarë”, ndërsa udhëzon vizitorët si një guidë përmes natyrës, kulturës dhe historisë së vendit të tij. Fjala “kjo” nënkupton “Busullin e Gentit”.