Ebi Spahiju – Tirana

HOB Serbian office Albania 14/02/2018

Već sa 15 godina počela sam da živim u Kini, tako da su delovi mog albanskog identiteta već bili ukorenjeni. U isto vreme Balkan je već prolazio kroz rat, imali smo rat na Kosovu, Bosni i u drugim delovima Balkana i tenzije su bile velike.

Prvu osobu iz Srbije upoznala sam u Kini i to me je pomerilo naglavačke. Da upoznaš osobu sa Balkana tako daleko i da imaš toliko toga više zajedničkog sa nekim iz Srbije, činilo mi se nemogućim jer smo bili zaratili. Počela sam tada da na ljude gledam samo kao na ljude. To mi je dalo sasvim novu perspektivu iz koje mogu da promatram svet. Posle Kine živela sam 8 godina u Njujorku, zatim 2 godine u Biškeku u Kirgistanu, a onda sam odlučila da se vratim i vidim ima li sada mesta za mene u Tirani. Kad sam vratila počela sam da radim u organizacije civilnog društva. Oduševilo me je to kako ti ljudi umeju da sarađuju, koliko je to jedna podsticajna sredina i koliko su bili izloženi drugim kulturama.

Putovala sam u Beograd, Sarajevo, druge delove, toliko puta i nikada nisam osetila tenziju. Došla sam ovde na tri meseca, a od tada je prošlo tri i po godine i ja ne nameravam da odem. Videla sam političare koji pokušavaju da ponovo rasplamsaju staru agresiju i loša osećanja, videla sam celu priču sa Beogradom i vozom za Kosovo, ali vidite da ljudi na to ne padaju.