Idean Lokvančić – Sarajevo

HOB Serbian office Bosnia and Herzegovina 22/02/2018

Rođen sam 1950. godine u Sarajevu. Tu živim čitav život, pa i sada sa svojom porodicom. Imam čak šestoro unučadi! Jednostavno sam građanin, sada u penziji.

Bio sam na taksiju u ovom gradu 35. godina. Zadnjih deset godina sam bio na aerodromu. Znači, Bosnu i Hercegovinu prešao sam uzduž i popreko. Tako sam posetio i Beograd, Dubrovnik, Zagreb, Mostar i Tuzlu. Jednom sam čak otišao i u Ljubljanu. Ja lično nisam imao nikakav problem ni sa kim, niti sam ikada posumnjao da će nekad neko nažao meni uradit.

Sećam se 70-tih godina i vojske. Sada kada gledam, bio sam mlad, ali sam odatle poneo brojna prijatna iskustva sa Balkancima. Loših iskustva nema. Bio sam u trgovini. Dolazila je roba iz svih delova ex-Jugoslavije. Bila je specifična jabuka iz Makedonije, grožđe, kavadarci. Nisam imao nikad više prilika da odem u Skopje, a voleo bih da odem. Imam fine uspomene odatle!